مي نويسد:

يکي از مشکلات آيات کريمه قرآن، داستان حضرت موسي و حضرت هارون عَلًيهِما السَّلام و اختلاف نظر بين اين دو پيامبر الهي در جريان گوساله پرستي بني اسراييل است.(1)

1- مُمِدُّ الهِمَم در شرح فُصوصُ الحِکَم، ص 56.


پاسخ:

مشکلي در تفسير اين آيه نيست و معنا کاملا مشخص و واضح است. آقايان عرفاي اصطلاحي و صوفيه با تفسير به رأي، براي خود و پيروانشان مشکل ساز شدند.