حدود 25 دانشمند و نابغه غربی را شمرده اند که دیوانه شده از دنیا رفتند، از آن جمله:

 -۱ رابرت اپنهایمر. -۲ وارترون براوان. -3 یوهان کونراد دیپل. -4 فریمن دیون. -5 ریچارد فین مان. -6 جک پارسونز. -7 جیمز لاو لاک. -8 نیکولا تالا. -9 آلبرت انیشتین. -10 اسحاق نیوتون. 

البته هر انسانی اعم از دانشمند و غیر دانشمند ممکن است در اثر علل مختلف به این مشکل گرفتار شود، اما اینان به حدی در اندیشه عمیق رفتند که هرچه پیش رفتند با پرسش بزرگتر روبرو شدند، پاسخ را نیافتند و دچار این مشکل شدند.

 اگر با مکتب قرآن و اهل بیت علیهم االسلام- به ویژه در هستی شناسی، فیزیک و کیهان شناسی- آشنا بودند، چنین نمیشدند.